تماشا کنید: کالبدشکافی گوشی آیفون 14 اپل توسط JerryRigEverything

تماشا کنید: کالبدشکافی گوشی آیفون 14 اپل توسط JerryRigEverything

تماشا کنید: کالبدشکافی گوشی آیفون 14 اپل توسط JerryRigEverything

چندی پیش زک نلسون به سراغ گوشی آیفون 14 اپلبرگشتو آن را مورد تست مقاومت قرار داد و حال به تازگی، همان گوشی نگوناقبالرا کالبدشکافی کرده...

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;